Συλλέγουμε ενεργά μια βάση δεδομένων από δωμάτια απόδρασης σε αυτή τη χώρα και σύντομα θα είμαστε έτοιμοι για πλήρη έναρξη.
Εάν θέλετε να υποβάλετε το Escape Room σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.